Acte necesare depunere EON

  1. Copie carte de identitate de la toate persoanele care se regăsesc în extrasul  CF
  2. Extras CF, să nu fie mai vechi de 30 de zile
  3. Plan încadrare în zonă (Primărie – Urbanism), echivalare adresă dacă este cazul
  4. Dacă pe extrasul CF apare STATUL ROMÂN sau CAP, trebuie rezolvat să nu mai apară în CF
  5. Pentru persoanele care au locuința luată cu credit ipotecar este necesară adresa prin care banca își dă acordul pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, dacă este cu credit ”Prima Casă” trebuie și acordul de la finanțe
  6. Dacă sunt mai mulți coproprietari, declarație notarială, exceptând cazul în care sunt soț-soție.
  7. Dacă apare uzufruct în extrasul CF, trebuie declarație notarială și copii buletine sau în cazul în care sunt decedați – doar certificare de deces.
  8. Număr de telefon al titularului de cerere și poziția branșamentului (cum te uiți cu fața la casă, partea dreaptă sau stângă)