Anunț mediu – Bazin de înot

”ORAȘ NĂDLAC, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”BAZIN DE ÎNOT” – faza SF, propus a fi amplasat în Nădlac, str. Dorobanți, nr. 39C, identificat prin Cf 303667 Arad, jud. Arad. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad […]

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 04.02.2021, următorul proiect de act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii” […]