Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Nădlac din 29.11.2019

Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 29.11.2019, orele 08,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din […]

Open Day – Ziua porților deschise – Administrația Publică Locală o necunoscută pentru elevi

Azi, 27.11.2019 la Primăria orașului Nădlac a avut loc evenimentul Open Day – Ziua porților deschise cu tema Administrația Publică Locală o necunoscută pentru elevi la care au participat aproximatic 100 de elevi, profesori însoțitori și reprezentanți ai administrațiilor locale a partenerilor implicați în proiect. S-au prezentat rezultatele proiectului „Improve […]

Exercițiu de alarmare, evacuare și de stingere a incendiilor la o stație de distribuție a carburanților din orașul Nădlac

În cadrul exerciţiului s-a urmărit verificarea modului de acţiune în situaţii de urgenţă a personalului din obiectiv în cazul unui incendiu, acțiunea grupei de intervenție al SVSU Nădlac, antrenarea forţelor participante la exerciţiu în situaţii de urgenţă şi realizarea cooperării între acestea pentru îndeplinirea misiunii într-o concepţie unitară stabilită printr-o […]