Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 03.09.2019, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac, sala de şedinţe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 03.09.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.08.2019.

          3.Proiect de hotărâre privind primirea-predarea și predarea-primirea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, realizate prin POS Mediu, declararea ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a apartamentului nr.1, situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.62, județul Arad.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul cu denumirea “Producere și distribuție a energiei termice în Orașul Nădlac, utilizând energie geotermală”.

          7.Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 81 din 25.06.2019.

            8.Diverse.