Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ( convocată de îndată ) pentru data de 08.06.2022, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 08.06.2022.

2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022.

  3.Proiect de  hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri neagricole.

  4.Proiect de  hotărâre privind implementarea proiectului „Amenajare pista de biciclete în orașul Nădlac, județul Arad”.

          5.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Implementare soluții inteligente în orașul Nădlac”.

Ustanovenie272