Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 09.02.2021, orele 16,00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 09.02.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.01.2021.

          3.Proiect de hotărâre privind soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziție date geofizice.

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Ustanovenie-c.39