Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 09.09.2020, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 09.09.2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.07.2020.

         3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului NAGY IUHASZ MIHAI IAROSLAV, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

4.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului PALADIE RĂZVAN-FLORIN, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

5.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului SUSLAK MAREK-ANDREI, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

6.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului ALBU COSMIN-CRISTIAN, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

7.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al doamnei POPA SIMONA-CAMELIA, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                

8.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului LEHOCZKI IOAN, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                

9.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului HECKEL FRANCISC, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                

10.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului ONDREJOV ŞTEFAN, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                

          11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac.

          12.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.

         13.Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către I.I. Demian-Noaghi Livia, conform contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018.

14.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

15.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii privind emiterea  avizului în vederea prestării serviciilor funerare de către  Întreprindere Individuală Cristea Ioan, cu sediul în Nădlac, str. George Enescu, nr.100.

         16.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

         17.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în conformitate cu legislația privind guvernanța corporatistă.

18.Diverse.