Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 12.07.2022, orele 10:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 12.07.2022.

2.Proiect de  hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general actualizat rest de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea “Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S.