Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 15.12.2022, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţeiextraordinare a Consiliului local din data de 09.12.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia: “Amenajare Piață Agroalimentarălocalitatea Nădlac, județul Arad”

3.Proiect de hotărâre privind predarea către MinisterulDezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţionalăde Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilorîn vederea executării obiectivului de investiţii: “Amenajare PiațăAgroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad”.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului deîmbunătățire a E8cienței Energetice pentru Orașul Nădlac, perioadade aplicabilitate 2022-2027.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului -”Producerea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu –panouri fotovoltaice în orașul Nădlac, județul Arad”.

Ustanovenie-475