Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 16.08.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de  16.08.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.07.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de apă geotermală și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice în orașul Nădlac, pentru S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 310732 Nădlac

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Reglementare retele electrice cu SF-Construire complex sportiv în oraș Nădlac, jud. Arad, CF 317128”, faza DTAC și a devizului general

         6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport  al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad

         7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I și II  al anului 2023

         8. Diverse

Ustanovenie-c224-aug-2023