Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 23.08.2022, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.08.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.07.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva indendiilor și în alte situații la nivelul orașului Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2022.

6.Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere, prin licitație publică, a apartamentului înscris în CF 300054-C1-U8 Nădlac, cu suprafața construită de 81 mp,  imobil proprietatea  privată  a Statului Român .

        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 305033 Nădlac.

         8.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip-  Construire Sala de Sport cu Tribuna 180 locuri din str. Dorobanți, nr. 39 C, oraș Nădlac, județul Arad.

9.Diverse.   

Rozhodnutie-336