Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 24.09.2020, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

         1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 24.09.2020.

         2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.54, jud. Arad, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

4.Diverse.