Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 24.09.2021, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 24.09.2021.

2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

          3.Proiect de hotărâre privind ­­­ modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea “Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S. și actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela cu nr. top.4055/8/2/2/1.

Ustanovenie-c316