Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 26.07.2022, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.07.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.06.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.07.2022.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.07.2022.

        5.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului ( construcții și teren) evidențiat în CF nr. 303667 Nădlac – proprietatea privată a Orașului Nădlac,  în cea de proprietate publică.

6.Proiect de hotărâre privind  declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției ”Extindere rețea de alimentare cu apă, zona industrială Nădlac” și darea lor în concesiune la Compania de Apă Arad S.A.

        7.Proiect de hotărâre privind aprobare DALI-CONSTRUIRE CAMPUS ȘCOLAR J.G. TAJOVSKY.

         8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 772 mp, parcela cu nr. cad.319055, evidențiată în CF nr.319055 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Cloșca, nr.44, jud. Arad, dnei Puțură Maria-Danca și dlui Puțură Ioan-Florin, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Cloșca, nr.44, jud. Arad.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice luate în calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport și distribuție a energiei termice prestat de APOTERM NĂDLAC SA.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I al anului 2022.

11.Diverse.   

Ustanovenie-305-iulie