Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 27.02.2024, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27.02.2024.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.01.2024.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.01.2024.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.02.2024.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr.320190 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie  și a unui drept de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 5.133 mp parcela cu nr. cadastral 317855, evidenţiată  în  CF nr. 317855 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Oraşului Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și a criteriilor conform cărora se pot acorda ajutoare de urgență sau ajutoare comunitare familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul pe raza orașului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2024.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2024.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Promovarea producției de energie din resurse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT Oraș Nădlac” și a documentației tehnico-economice pentru investiția “Studiu fezabilitate Centrala Electrica Fotovoltaică- 335.8 kWp, loc. Nădlac, jud. Arad”.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de organizare și realizare a gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv a activităților componente ale serviciului de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.12/30.01.2024.

15.Raport de activitate pe anul 2023 al Bibliotecii orășenești Nădlac. Calendarul activităților propuse pentru anul 2024.

16.Raportul Poliției Locale referitor la activitatea desfășurată în anul 2023.

          17.Diverse.

Ustanovenie-106