Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 27.07.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27.07.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.07.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren.

          5.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special  cu privire la propunerea operatorului regional de majorare a  prețului de apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr.907651/10.06.2021.

          6.Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Nădlac.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 907 mp, parcela cu nr.cad.317112, evidențiată în CF nr.317112 Nădlac, situat în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.27, jud. Arad, dlui Smitec Francisc, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.121, jud. Arad.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 786 mp, parcela cu nr.cad.317138, evidențiată în CF nr.317138 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Crișan, nr.28, jud. Arad, dlui Cimpeanu Selvestru, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Crișan, nr.4, jud. Arad  .

          10.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.312997 Nădlac și CF nr.313034 Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1020 mp, parcela cu nr.cad.302264, evidențiată în CF nr.302264 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad, dlui Vesa Ioan și dnei Vesa Anne Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad.

                   12.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac.

          13.Diverse.

Ustanovenie-253