Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 28.06.2022, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.06.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.05.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.06.2022.

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului local de acţiune al orașului Nădlac pentru implementarea Srategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor, aferente perioadei 2022-2027.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice luate în calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport și distribuție a energiei termice prestart de APOTERM NĂDLAC SA.

         6.Proiect de hotărâre privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Județul Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a județului Arad, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1.

7.Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U.-Zonă construită protejată și centrală UTR 2 nr.77/14.06.2022

8. Proiect de hotărâre privind emiterea  acordului SC Maslenro SRL,  în vederea realizării de către E-Distribuție Banat SA , a unei lucrări de relocare a rețelei electrice  

9.Diverse.   

Ustanovenie-jun-cislo-280