Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 29.11.2022, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29.11.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.11.2022.

3.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli, pentru anii școlari 2023-2027.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general la finalizarea investiției cu denumirea “Pavare trotuare zona centrală”.  

5.Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1 .

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care Orașul Nădlac este membru asociat.

          7.Diverse.