Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 02.04.2024, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 02.04.2024.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.13/31.01.2023.

3.Proiect de hotărâre privind Contractul de delegare a gestiunii (operarea stație de compostare în Tunel Arad) unor activităţi componente ale serviciului de tratare aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.