Fondatoarele Asociație civice Global Slovacia Zuzana Palovič și Gabriela Beregházyová vor prezenta cărțile Slovacia -Legenda Teiului și Marea Întoarcere.

În timp ce cartea Slovacia – Legenda Teiului prezintă istoria Slovaciei sub forma unei povești interesante, cartea Marea Întoarcere prezintă aspecte legate de problematica plecării slovacilor în străinătate, emigrarea creierelor, dar și reîntoarcerea slovacilor tineri acasă.

Zakladateľky Global Slovakia a spisovateľky Zuzana Palovic a Gabriela Beregházyová prídu predstaviť knihy Slovensko: Legenda Lipy a Veľký Návrat. Zatiaľ čo Slovensko: Legenda Lipy predstavuje históriu Slovenska prvý raz prerozprávanú ako pútavý príbeh, Veľký návrat sa venuje dlhej histórii odchodov Slovákov do zahraničia, problému odlevu mozgov, ale najmä návratu mladých Slovákov zo zahraničia domov.