Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 30.01.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 03.02.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2023.

3.Diverse.

Ustanovenie-67