Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 04.07.2022, orele 13:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 04.07.2022.

2.Proiect de  hotărâre privind aprobare participare proiect Construire creșă 4 grupe în orașul Nădlac, județul Arad.

Ustanovenie-c294