Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 22.12.2020, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 22.12.2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.12.2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.12.2020.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2021.

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de vânzare a terenurilor din intravilanul localității Nădlac, aferente construcțiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare ale dreptului de preemțiune.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 165 mp, parcela cu nr. cad.314246, evidențiată în CF nr.314246 Nădlac ( Nr. CF vechi 311525 ), situat în intravilanul orașului Nădlac, jud. Arad, dnei Babjak Olga Simona și dlui Babjak Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, str. M. Kogâlniceanu, nr.27, jud. Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 834 mp, parcela cu nr. cad.314252, evidențiată în CF nr.314252 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.15, jud. Arad, dnei Cătana Iarmila și dlui Cătana Constantin, domiciliați în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.15, jud.Arad.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 886 mp, parcela cu nr. cad.302273, evidențiată în CF nr.302273 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.2, jud. Arad, dnei Hlovoska Daniela-Estera și dlui Hlovoska Ștefan-Daniel, domiciliați în orașul Nădlac, str.Primăverii, nr.2, jud.Arad.

          10.Proiect de hotărâre privind soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. în vederea realizării de lucrări de achiziție date geofizice.

          11.Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

  

12.Prezentarea adresei Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Arad nr.3045/04.11.2020, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6169/12.11.2020 și nr.3084/12.11.2020, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6298/18.11.2020.

          13.Diverse.

convocator-22.12.2020-sk