Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 08.11.2022, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 08.11.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.10.2022.

                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situate în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr.301973 Nădlac.

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri.

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2022.

Ustanovenie-420