Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 16.03.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.03.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.02.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de persoane fizice și juridice.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 1, precum și aprobarea tarifelor distincte facturate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții.

Ustanovenie-82-mart.