Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 09.11.2020, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 09.11.2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 02.11.2020.

3.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac.

          4.Diverse.