Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 27.09.2022, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27.09.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.08.2022.

3.Proiect de hotărâre privind constatatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BOCEA ALEXANDRU-MARIAN, ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat și declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

4.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri.

6.Proiect de hotărâre privind însușire P.U.Z. și R.L.U. pentru „Stație fixă de telefonie mobilă tip GSM TI 0492 Nădlac, alimentare cu energie electrică.‟

        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție teren multifuncțional 22×42 m‟ faza D.T.A.C., P.T.+D.E. și a devizului general.

         8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 884 mp, parcela cu nr. cad.319027, evidențiată în CF nr.319027 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.7, județul Arad, dlui Balint Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.100, județul Arad.

         9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2022.

         10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 970 mp, parcela cu nr. top.13691/76, evidențiată în CF nr.317043 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.151, județul Arad, dnei Pop Aurora și dlui Pop Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.151, județul Arad.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Amenajare accese și parcări, str. N. Bălcescu, oraș Nădlac”, faza P.T.+D.E.+C.S, D.T.A.C. și a devizului general.

12.Proiect de hotărâre privind privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 319058 Nădlac și CF nr. 318887 Nădlac.

13.Diverse.   

Rozhodnutie-354