Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 02.11.2020, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

    1.Depunerea jurământului de către Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian- consilieri locali validați, absenți la ședința privind ceremonia de constituire din data de 22.10.2020.

        2.Depunerea jurământului de către Abraham Milan Iaroslav- consilier local supleant.

        3.Alegerea președintelui de ședință.

        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 02.11.2020.

        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Nădlac din data de 22.10.2020.

         6.Proiect de  hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac.

         7.Diverse.