Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 13.07.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 13.07.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.06.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei și a statului de funcții

5.Diverse

Ustanovenie-13.07.2021