Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 13.08.2019, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac, sala de şedinţe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 13.08.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.07.2019.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți .

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a apartamentului nr.1, situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.62, județul Arad.

          6.Acordul Consiliului local cu privire la amplasarea unei plăci comemorative.

            7.Diverse.