Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 16.02.2021, orele 15,30, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.02.2021.

          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unui teren.

Uznesenie_62_-CLN-16.02.2021-1