Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 21.09.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 21.09.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.08.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.08.2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.09.2021.

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 731 mp, parcela cu nr.cad.318016, evidențiată în CF nr.318016 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Horia, nr.51, jud. Arad, dnei Heimann Loreta, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Horea, nr.51, jud. Arad.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 874 mp, parcela cu nr.cad.302222, evidențiată în CF nr.302222 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, jud. Arad, dnei Vișoan Marioara, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, jud. Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 894 mp, parcela cu nr.cad.302238, evidențiată în CF nr.302238 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.10, jud. Arad, dl Suciu Ioan și dna Suciu Elisabeta, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.10, jud. Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 840 mp, parcela cu nr.cad.308012, evidențiată în CF nr.308012 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.11, jud. Arad, dl Roman Constantin-Voicu și dnei Roman Elena, cu domiciliul în municipiul Arad, Bld. Ștefan Augustin Doinaș, nr.1-3, bl.C, ap.4, jud. Arad.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.9360/18.10.2016.

          10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții.

          11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac.

          12.Diverse.

Rozhodnutie307