Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată )pentru data de 07.12.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 07.12.2023.

          2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023.

Ustanovenie-497