Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 22.12.2020, orele 15,3o, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 22.12.2020.

           2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.

          3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare, respectiv modificarea suprafețelor unor drumuri intabulate.

Ustanovenie-497