Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 25.01.2022, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.01.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.12.2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.01.2022.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Modernizare străzi în orașul Nădlac, județul Arad, faza P.T.+D.E.+C.S. și a devizului general.

          6.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind evaluarea unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2022.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ.

          12.Raport de activitate pe anul 2021 al Bibliotecii orășenești Nădlac.

13.Diverse.

Rozhodnutie-c348