Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 25.10.2022, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Depunerea jurământului de către consilierul validat Lupașcu Carmen.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.10.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.09.2022.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.10.2022.

                5.Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va face parte din comisia de casare pentru bunurile propuse la casare de către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

          6.Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 303667 Nădlac și CF nr. 319089 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului evidențiat în CF nr. 319090 Nădlac – proprietatea privată a Orașului Nădlac,  în cea de proprietate publică.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea statului de funcții.

9.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în intravilanul orașului Nădlac.   

10.Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al orașului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac .

          12.Diverse.

Rozhodnutie-403