Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 26.10.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.10.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.09.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.09.2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.318006 Nădlac.

          5.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad.‟

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 900 mp, parcela cu nr.cad.302268, evidențiată în CF nr.302268 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Primăverii nr.12, jud. Arad, dlui Farcas Daniel Iancu Viorel și dnei Farcas Paula, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.18, jud. Arad.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 746 mp, parcela cu nr.cad.311334, evidențiată în CF nr.311334 Nădlac, situat în orașul Nădlac, Cartieru Nou, nr.26, jud. Arad, dlui Groza Cornel, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cartieru Nou, nr.26, jud. Arad.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului Poliției Locale.

          10.Proiect de hotărâre privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „ SPAȚII SERVICII, PARCĂRI SECURIZATE, RESTAURANT PESTE AUTOSTRADĂ, BENZINĂRII, SPĂLĂTORII AUTO, SERVICE CAMIOANE, VULCANIZARE, SPAȚII DE CAZARE ȘI PANOURI FOTOVOLTAICE- beneficiar S.C. RODARIO 59 S.R.L.

          11.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea HCL nr.61/17.04.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației terenului situat în intravilanul orașului Nădlac, pentru amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea unui teren multifuncțional.

14.Diverse.

Rozhodnutie-348