Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 27.06.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de  27.06.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.05.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.06.2023.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 320191 Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile/terenuri din extravilanul orașului Nădlac.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac, jud. Arad”, faza P.Th. și a devizului general

          7. Diverse.                                                                                                    7.

Ustanovenie190