Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 28.03.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.03.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.03.2023.

3.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/97, evidenţiată  în  CF nr. 304687 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,  dnei Izsak Daniela-Alexandra și dlui Izsak Claudiu.

4.Proiect de hotărâre privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2022.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2023.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea corecturii erorii materiale/modificarea prevederilor HCL nr.129/25.10.2022 privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în intravilanul orașului Nădlac

          7.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan.

          8.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Udătorilor din Nădlac.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren.

          10.Raportul primarului asupra stării  economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2022.

          11.Diverse.