Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 30.04.2024, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.04.2024.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 20.03.2024.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.03.2024.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 02.04.2024.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 909 mp, parcela cu nr. cad. 302240, evidenţiată în CF nr. 302240 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 6, jud. Arad, d-nei Lacatus Dagmar Elisabeta.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.23.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeței de 10.245 mp, teren proprietatea publică a orașului Nădlac, CF nr.317861 Nădlac, situat în extravilanul orașului Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2024.

9.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace.

10.Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.2 laContractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate din județul Arad ZONA 1 nr. 1440/23.03.2023.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Protejare conducta de transport gaze natural, DN 700, Nadlac – Arad + FO, la intersecția cu drumurile De 1878 și De 1855, localitatea Nadlac, jud. Arad “, faza P.T. și a devizului general.

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 318893 Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 laContractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separate din județul Arad ZONA 1.

14.Proiect de hotărâre privind respingerea ajustării tarifelor aferente Contractului nr. 4850/23.11.2023.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 826 mp, parcela cu nr. cad. 307519, evidenţiată în CF nr. 307519 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 125, jud. Arad, d-nei Iaczovics Dorina, d-nei Ferencsik Monica Ileana, d-nei Mazuch Camelia și d-nei Iaczovics Ileana.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 931 mp, parcela cu nr. cad. 320212, evidenţiată în CF nr. 320212 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 154, jud. Arad, d-nei Fekete Claudia, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul Nr. 154, jud. Arad.

           17.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului/consimțământului  pentru alipirea unor imobile/terenuri proprietatea orașului Nădlac,  situate în intravilanul orașului Nădlac.

          18.Diverse.