Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 31.05.2022, orele 167:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.05.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.04.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare între Județul Arad, Municipiul Arad, Orașul Chișineu-Criș, Orașul Curtici, Orașul Ineu, Orașul Lipova, Orașul Nădlac, Orașul Pâncota, Orașul Pecica, Orașul Sântana, Orașul Sebiș, Universitatea „Aurel Vlaicu‟, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș‟ și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad.

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unui teren, aparținând domeniului privat al orașului Nădlac, către beneficiarii dreptului de preempțiune.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri, aparținând domeniului  privat al orașului Nădlac, către dna Băluță Cristina-Ramona și dl Băluță Vasile.

         6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 892 mp, parcela cu nr. cad. 302245, evidenţiată în CF nr. 302245 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Primăverii nr. 1, jud. Arad, d-lui Hlovoska Dușan.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2023.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții.

          9.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.310824 și 310933 Nădlac.

          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor situate în orașul Nădlac, evidențiate în CF nr. 310933 Nădlac și CF nr. 310823 Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind ratificarea adresei  Asociației AAD-CARP Expresul-CFR București – Agenția Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren.

14.Diverse.   

Ustan.-maj