Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 31.05.2024, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.05.2024.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Renovare fațade, reparații învelitoare tablă corp 1”, faza D.T.A.C.+P.T. și a devizului general.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Aditional nr. 24.

          4.Diverse.