PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Nădlac pentru anul 2021

Nr.2170 din 24.03.2021 A  N  U  N  Ţ          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, respectiv site-ul NT-TV în data de 24.03.2021, următorul proiect de act normativ: Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Nădlac pentru […]