Unitatea administrativ-teritorială Nădlac, din județul Arad, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 20, 27, 28, 29, începând cu data de 24.09.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Nădlac, conform art. 14 alin. (1)și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

SKMBT_C36019100109200