Centru de zi pentru persoane vârstnice la Nădlac

“Modificări, extindere și schimbare destinație clădire în centru de zi pentru bătrâni”

Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Slovacă Nădlac și Asociația Diakonia Evanghelică anunță demararea proiectului “Modificări, extindere și schimbare destinație clădire în centru de zi pentru bătrâni”, cod SMIS 127532, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Refională prin Regio – Programul Operațional Regional 214-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sociale și sanitare, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,  GRUP VULNERABIL: PERSOANE VÂRSTNICE – APEL 2.

Valoarea totală a proiectului este 4.426.498,24 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 4.337.968,27 lei, iar contribuția proprie este de 88529,97 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii sociale prin înființarea și dotarea unui centru de zi pentru persoane vârstince pentru orice persoană peste 65 de ani din orașul Nădlac cu capacitate de 60 locuri.

Obiectivele specific ale proiectului sunt:

1. Modernizarea, extinderea și dotarea clădirii existente aparținând Bisericii Evanghelice Lutherane din România-Parohia Slovacă Nădlac. Una din problemele majore cu care se confruntă persoanele vârstnice din orașul Nădlac este lipsa unui loc adecvat unde să poată desfășura activități specifice vârstei precum și nevoile de consiliere, susținere, comunicare. În ultimii 10 ani clădirea Parohiei a funcționat ca un loc unde persoanele vârstnice din orașul Nădlac puteau să socializeze având la dispoziție o încăpere din această clădire. De asemenea o lungă perioadă de timp în acestă clădire a funcționat și o cantină socială. Având în vedere numărul de persoane vârstnice din orașul Nădlac – 1212 persoane, adică 16,38% din total populație (conform tabel criteriul 2.1-procent persoane vârstnice, anexa la ghidul solicitantului), se susține extinderea acestei clădiri și transformarea ei în centru de zi pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate de care să beneficieze un număr semnificativ de persoane.

2. Crearea unui spațiu adecvat unde persoanele vârstnice pot beneficia de servicii care constau în: – activități de socializare, reintegrare socială, cultural-educative și de animație (ex. prezentare în incinta centrului de expoziții, concerte, programe de divertisment, aniversarea unui pensionar, activități cu caracter ștințific, cultural, etc.); – activități cu caracter psiho-social: consiliere și susținere, comunicare (ex. bătrânele pot împleti, coase, croșeta, pot crea diferite obiecte ce vor fi donate persoanelor defavorizate); – activități dinamice (ex. jocuri de societate, recreative); – activități participative pentru persoanele care pot participa la acest tip de activități (plimbări, seri de conferințe, spectacole, karaoke, dans, etc.); – pelerinaj la obiective cultural-spirituale; – educație pentru sănătate în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin diverse seminarii de interes medical precum și ședințe de chimioterapie și fizioterapie.

Rezultatul asteptat al proiectului este:

Înfiinþarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, modernizat si extins: 300 beneficiari de servicii sociale oferite de centrul de zi modernizat la sfârsitul perioadei de sustenabilitate, cresterea gradului de satisfacþie al vârstnicilor, cresterea gradului de informare, optimizarea starii afective a persoanelor vârstnice, ameliorarea starii de sanatate, reducerea morbiditaþii si a cazurilor de suicid în rândul persoanelor în vârsta, sensibilizarea si constientizarea comunitaþii în raport cu problemele sociale cu care se confrunta o mare parte din populaþie, prevenindu-se astfel situaþiile de marginalizare sociala a persoanelor în vârsta.

Data semnării contractului de finanțare este 26.08.2019

Data finalizării proiectului este 31.08.2021

Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Slovacă Nădlac și Asociația Diakonia Evanghelică

Date de contact: Nagy Gyuris Krokos Pavel

Telefon: 0742516719

Adresa de e-mail: bisericaevannadlac@gmail.com