Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 06.08.2021, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 06.08.2021.

           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  proiectului ”Realizare drum agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în cadrul Programului AFIR, Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice.

          3.Proiect de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate (SF) si a analizei cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul – ”Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energie geotermală”.

4.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

Ustanovenie262