Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 28.12.2021, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.12.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.11.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.11.2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.12.2021.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2022.

          8.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unor imobile proprietatea orașului Nădlac, către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC, pentru parcarea utilajelor, respectiv, pentru depozitarea materialelor folosite la activitatea de deszăpezire.

          9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.54.

          11.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare.

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr. 54,  et.1, ap.5, jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-C1-U5 Nădlac, către d-na Sidor Anda Laura.

13.Diverse.

Rozhodnutie-400