Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 31.10.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de  31.10.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.09.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.09.2023.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al orașului Nădlac și a Regulamentului Local de Urbanism.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Amenajare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Nădlac, jud. Arad.‟

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Modificări clădire existentă în vederea amenajării centrului de permanență- corp C1‟, faza D.T.A.C./P.Th. și a devizului general.

7.Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a unui drum din intravilanul UAT Nădlac/ a lucrării de reabilitare și modernizare a acestuia.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din intravilanul orașului Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 320212 Nădlac.

          12.Diverse .

ustanovenioe-382