Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 09.09.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 09.09.2021.

          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

Ustanovenie-300