Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 11.01.2021, orele 11,00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 11.01.2021.

          2.Proiect de  hotărâre privind stabilirea și schimbarea temporară a destinației spațiului evidențiat în CF nr.301683-C1-U2 Nădlac din Casa de cultură în structură medicală- centru de vaccinare.

Ustanovenie-12